Wykaz wywiadówek

Zebrania z rodzicami i konsultacje:
 

26.09.2017 (wtorek)- zebranie rodziców,

14.11.2017 (wtorek)- zebranie rodziców, 


19.12.2017 (wtorek)- konsultacje z rodzicami, (Wigilia szkolna)


16.01.2018 (wtorek)- zebranie rodziców,


13.03.2018 (wtorek)- konsultacje z rodzicami,