Wykaz wywiadówek

Zebrania z rodzicami i konsultacje:
 

 

25 września 2018 r. – zebranie rodziców

18 grudnia 2018r. – konsultacje (wigilia szkolna)

15 stycznia 2019r.  - zebranie rodziców  (proponowane oceny, okresowa WOPFU)

9 kwietnia 2019r. - konsultacje

28 maja 2019r. – zebranie rodziców (proponowane oceny, okresowa WOPFU)