Publiczne Gimnazjum nr 7 Specjalne

Nasze gimnazjum działa w ramach szkolnictwa specjalnego. W związku z tym uczniowie uczęszczający do niego mają szczególne warunki do rozwoju swojej osobowości. Pracujemy zgodnie z zasadą "maksymalny rozwój na miarę możliwości". Uczniowie otrzymują pełen zakres zajęć dydaktyczno- wychowawczych. W ramach gimnazjum tworzone są pracownie: humanistyczna, matematyczna, chemiczno- fizyczna, geograficzno- przyrodnicza, komputerowa, plastyczno- muzyczna. Młodzież poza zdobywaniem wiadomości i rozwojem umiejętności może realizować swoje zainteresowania i spełniać swoje marzenia w ramach działających kółek. Chłopcy najbardziej lubią zajęcia informatyczne, a dziewczyny najchętniej uczęszczają na kółko muzyczne. Ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów cieszy się prawie samodzielne wydawanie gazetki szkolnej "Uśmiech szkoły". W swojej pracy nauczyciele kładą szczególny nacisk na rozwój samodzielności uczniów i przygotowanie ich do dorosłego życia. Podstawowym celem nauczycieli jest usprawnianie zaburzonych funkcji oraz rozwój szczególnych zdolności i zainteresowań.

Chcemy, aby nasze gimnazjum było miejscem, do którego uczniowie chętnie przychodzą, gdzie spotykają się z życzliwością, zainteresowaniem i zrozumieniem.

Model absolwenta gimnazjum

  1. Systematyczny, rzetelny, odpowiedzialny, obowiązkowy.
  2. Cechuje go szacunek i tolerancja wobec innych.
  3. Zna sposoby kulturalnego i higienicznego trybu życia.
  4. Umie czytać, liczyć, pisać.
  5. Umie korzystać z urządzeń technicznych.
  6. Umie wykorzystywać zdobyte wiadomości w życiu.
  7. Radzi sobie w różnych sytuacjach życiowych.
  8. Ma poczucie przynależności do państwa, narodu, regionu.
  9. Ma poczucie przynależności do rodziny, posiada jej  prawidłowy obraz.