Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Specjalna

Oferta edukacyjna | Model absolwenta | Charakterystyka zawodów   

Regulamin praktyk | Karta oceny z praktycznej nauki zawodu

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 w Zespole Szkół nr 3 im. Janusz Korczaka w Pszczynie istnieje od roku szkolnego 2002/2003.

Nasza szkoła z powodzeniem nadąża za szybkimi zmianami otaczającej rzeczywistości. Swoim uczniom ma do zaproponowania dobrą bazę dydaktyczną, przygotowaną i wykształconą kadrę pedagogiczną, życzliwych wychowawców i nauczycieli.

Zapewniamy:

  • 3 lata nauki wybranego zawodu,
  • doskonale wyposażone sale lekcyjne i pracownie,
  • opiekę psychologa i pedagoga,
  • opiekę medyczną (pielęgniarka),
  • salę komputerową z dostępem do Internetu,
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne,
  • bibliotekę szkolną,
  • centrum multimedialne.

Oferujemy:

  • praktykę w pracowniach szkolnych i zakładach pracy.

Szkoła uzyskuje wysokie wyniki zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w rankingach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Izby Rzemieślniczej w Katowicach.

Większość absolwentów naszej szkoły podjęło pracę w swoim zawodzie i bardzo dobrze radzi sobie na rynku pracy.       

Jeśli miałeś trudności w nauce, a chcesz zdobyć zawód, trafiłeś do właściwej szkoły.

Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc. Zaufaj nam!

"Otoczyć troską i miłością każdego młodego człowieka,
odnaleźć w nim to co dobre,
pomóc zwalczyć słabości
i przygotować do samodzielnego życia"

to misja naszej szkoły.