Warsztaty z doradztwa zawodowego

27-11-2018

 

Warsztaty z doradztwa zawodowego

Małym krokami zbliża się czas wyboru ścieżki zawodowej dla uczniów klasy 3 gimnazjum oraz klasy 8, dlatego też 19.11.2018r. uczniowie tych klas uczestniczyli w warsztatach doradztwa zawodowego. Dzięki filmom instruktażowym poznali specyfikę zawodów: kucharz, piekarz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych  budownictwie.

Uczniowie klasy 1 szkoły branżowej w zawodzie kucharz prezentowali swoje umiejętności zawodowe, zdobyte na zajęciach praktycznych. Instruowali młodszych kolegów jak należy sporządzać różne potrawy, ciasta.

Młodzież zapoznano z problematyką dotyczącą kodeksu pracy, praw i obowiązków pracownika młodocianego i wytycznymi egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w OKE i Izbie Rzemieślniczej.