OGŁOSZENIA STAŁE

INFORMUJEMY, ŻE W SZKOLE DZIAŁA STOŁÓWKA SZKOLNA. KOSZT OBIADU WYNOSI 2,80 zł.

Koszt obiadu ucznia nieobecnego w szkole będzie odliczany, o ile rodzic / opiekun prawny do godz. 8.30 zawiadomi szkołę o nieobecności ucznia. Nieobecność ucznia można zgłaszać telefonicznie w sekretariacie szkoły.

 

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

  • SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY "SZKOŁA W BŁYSKACH FLESZY"
  • POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY "NIE SIEDŹ W DOMU, WYJDŻ NA SŁOŃCE"