Rada rodziców

 

Zarząd Rady Rodziców 2018/2019:

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący:

Ewa Janosz

Wioletta Mularz

Zastępca przewodniczącego:

Małgorzata Walecka

Grzegorz Janosz

Skarbnik:

Beata Sowa

Małgorzata Larysz
   


Wysokość składki w roku szkolnym 2018/2019 została ustalona na kwotę

40 złotych.

 

Wpłaty można dokonywać u wychowawcy lub na konto:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie, 

Bank Spółdzielczy  w Pszczynie : 75 8448 0004 0020 5506 3000 0101 ​