Informator o szkole

Organ prowadzący:  Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach; Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej

Dyrektor szkoły: mgr Grzegorz Kuczera

Zastępca dyrektora: mgr Marian Ogrodnik

 • Szkoła zapewnia:
 • wykwalifikowaną kadrę nauczycielską;
 • realizację podstawy programowej;
 • zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym: logopedię, gimnastykę korekcyjną,  biofeedback, trening słuchowy metodą Tomatisa, terapię metodą Warnkego, muzykoterapię, zajęcia integracji sensomotorycznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i inne;
 • naukę języka angielskiego;
 • stałą opiekę pedagoga i psychologa;
 • opiekę świetlicy;
 • możliwość wykupienia obiadów dla ucznia;
 • dowóz dzieci do i ze szkoły;
 • ofertę zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia ucznia (zajęcia sportowe, komputerowe, plastyczne, wędkarskie, regionalne, muzyczne);
 • stanowiska do prowadzenia zajęć informatycznych i komputerowych;
 • dostęp do Internetu.

 

 • Szkoła posiada:
 • pracownię komputerową z Internetem;
 • pracownie tematyczne;
 • pracownie gospodarstwa domowego i pracownię gastronomiczną;
 • bibliotekę szkolną z salą komputerową;
 • salę gimnastyczną;
 • siłownię;
 • sale do gimnastyki korekcyjnej i zajęć SI;
 • świetlicę ze stołówką;
 • salę EEG Biofeedback;
 • salę poznawania świata i muzykoterapii;
 • gabinet logopedyczny;
 • plac zabaw;
 • wyposażone w komputery sale lekcyjne.
 • W ramach w-f oferujemy lekcje pływania na pobliskich pływalniach;
 • Stosujemy wiele nowoczesnych, dostosowanych do możliwości ucznia metod dydaktycznych;
 • Oferujemy dzieciom pracę w mało licznych zespołach klasowych;
 • Chętni uczniowie redagują gazetkę „Uśmiech szkoły”;
 • Wydajemy systematycznie gazetkę dla rodziców;
 • Mamy wypracowane tradycje i ceremoniał szkolny.

Sekretariat czynny

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00

Dyrektor przyjmuje codziennie

8.00 - 15.00, można umówić się telefonicznie na rozmowę: tel. 32 210 03 40

Higienistka szkolna p. Anna Krysztofiak, p. Maryna Mokrzecka

Poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00

Świetlica

Poniedziałek - czwartek w godz. 7.00 - 15.15, piątek w godz. 7.00 - 14.15

Biblioteka– Szkolne Centrum Informacji 

Poniedziałek:

10.25 - 13.20

Wtorek:

10.25 - 14.55 

Środa:

12.15 - 13.10

Czwartek:

11.15 - 14.10 

Piątek:

9.35 - 13.20

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

Urszula Ogrodnik

pon. 8:00-15:00     wt. 9:30-15:00        śr. 9:45-15:00       czw. 8:00-14:15      pt. 8:00-13:10

Aleksandra Kowalska

pon. 8:00-15:00     wt. 12:00-15:00      śr. 10:00-14:00       czw. 8:00-15:00        

Psycholog szkolny

Elżbieta Kokoszka

pon. 7:30-14:30    wt. 7:30-13:30       śr. 10:00-15:00     czw. 7:30-12:30        pt. 7:30-14:30

Katarzyna Widawska

pon. 8.00 – 12.00     czw. 8.00 – 14.00

Rozkład dnia:

Lekcja 0 

godz. 7.10 - 7.55

Lekcja 1

godz. 8.00 - 8.45

Lekcja 2

godz. 8.50 - 9.35

Lekcja 3

godz. 9.40 - 10.25

Lekcja 4

godz. 10.30 - 11.15 - przerwa obiadowa

Lekcja 5

godz. 11.30 - 12.15 - przerwa obiadowa

Lekcja 6

godz. 12.30 - 13.15

Lekcja 7

godz. 13.20 - 14.05

Lekcja 8

godz. 14.10 - 14.55

Lekcja 9

godz. 15.00 - 15.45

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki !!!

Zespół Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka

ul. Zamenhofa 5
43-200 Pszczyna
Tel.: (32) 210 03 40
email: pzsspszczyna@poczta.onet.pl