Informator o szkole

Organ prowadzący:  Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach; Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej

Dyrektor szkoły: mgr Grzegorz Kuczera

Szkoła zapewnia:

 • wykwalifikowaną kadrę nauczycielską
 • zajęcia rewalidacyjne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastykę korejcyjną,
 • naukę języka angielskiego,
 • zajęcia z obsługi wybranych programów komputerowych,
 • stałą opiekę pedagoga i psychologa,
 • opiekę świetlicy w godz. 700-1500
 • stołówkę,
 • dowóz dzieci do i ze szkoły,
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: sportowe, komputerowe, plastyczne, wędkarskie, regionalne,
 • stanowiska do prowadzenia zajęć rewalidacji indywidualnej,
 • salę EEG Biofeedback,
 • salę poznawania świata.

Szkoła posiada:

 • pracownię komputerową z internetem,
 • pracownię tematyczne,
 • bibliotekę szkolną z internetem,
 • salę gimnastyczną,
 • siłownię,
 • salę do gimnastyki korekcyjnej,
 • świetlicę ze stołówką,
 • plac zabaw,
 • własną gazetkę,
 • wyposażone w komputery sale lekcyjne.

W ramach w-f oferujemy lekcje pływania. Stosujemy wiele nowoczesnych, dostosowanych do możliwości ucznia metod dydaktycznych. Oferujemy dzieciom pracę w małolicznych zespołach klasowych.

Sekretariat czynny

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00

Dyrektor przyjmuje codziennie

8.00 - 15.00, można umówić się telefonicznie na rozmowę: tel. 32 210 03 40

Higienistka szkolna p.Anna Krysztofiak, p.Maryna Mokrzecka

Poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00

Świetlica

Poniedziałek - czwartek w godz. 7.00 - 15.15, piątek w godz. 7.00 - 14.00

Biblioteka– Szkolne Centrum Informacji 

Poniedziałek: 10.25 - 13.20
Wtorek: 10.25 - 14.55 
Środa: 12.15 - 13.10
Czwartek: 11.15 - 14.10 
Piątek: 9.35 - 13.20

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

Urszula Ogrodnik

pon. 8:00-15:00     wt. 9:30-15:00        śr. 9:45-15:00       czw. 8:00-14:15      pt. 8:00-13:10

Aleksandra Kowalska

po. 8:00-15:00     wt. 12:00-15:00      śr. 10:00-14:00       czw. 8:00-15:00        
 
Elżbieta Kokoszka
pon. 7:30-14:30    wt. 7:30-13:30       śr. 10:00-15:00     czw. 7:30-12:30        pt. 7:30-14:30

 

Rozkład dnia:

Lekcja 0  godz. 7.10 - 7.55
Lekcja 1 godz. 8.00 - 8.45
Lekcja 2 godz. 8.50 - 9.35
Lekcja 3 godz. 9.40 - 10.25
Lekcja 4 godz. 10.30 - 11.15 - przerwa obiadowa
Lekcja 5 godz. 11.30 - 12.15 - przerwa obiadowa
Lekcja 6 godz. 12.30 - 13.15
Lekcja 7 godz. 13.20 - 14.05
Lekcja 8 godz. 14.10 - 14.55
Lekcja 9 godz. 15.00 - 15.45

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki !!!