Informacje bieżące

16.10.2020 r.

Szanowni Państwo

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju oraz wzrostem zachorowań i potwierdzonym przypadkiem zakażenia w naszej szkole, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, otrzymaliśmy pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zmiany organizacji nauczania.  

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i pracowników organizacja nauczania w dniach 19.10.2020r – 30.10.2020r. jest następująca:

  1. klasy 4 – 8 szkoły podstawowej przechodzą w tryb nauki zdalnej
  2. klasy 1-3 szkoły podstawowej odbywają zajęcia w szkole (busy rano wg harmonogramu, powrót godz.13.00)
  3. klasy SPDP – przechodzą w tryb nauki zdalnej
  4. klasy 1-2  branżowej szkoły I stopnia przechodzą w tryb nauki zdalnej, praktyki u pracodawców bez zmian.
  5. klasa 3 branżowej szkoły I stopnia – zajęcia stacjonarne w szkole wg planu lekcji.
  6. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zajęcia stacjonarne, bez zmian
  7. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - bez zmian

We wskazanych klasach nauczyciele realizują swoje zajęcia wg planu lekcji, z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość. Są z uczniami i rodzicami w stałym kontakcie. Regulamin i procedury edukacji zdalnej znajdują się na stronie szkoły w zakładce /dokumenty szkoły/Covid 19/. 

Pedagog / psycholog szkolny uruchamiają dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, nr tel. : 516 824 817 oraz dyżurują stacjonarnie w szkole, w godzinach 8.00-13.00.


09.10.2020 r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie
W związku z sytuacją epidemiczną i wejściem całego kraju w strefę żółtą wprowadzamy w szkole obowiązek noszenia maseczek na korytarzach i częściach wspólnych szkoły. Uczniowie klas ‘U” mogą być z tego obowiązku zwolnieni, jednak zalecamy, by stosować się do wytycznych. Wprowadzone w szkole (w związku z epidemią) procedury są przestrzegane. Zapisy procedur i regulaminu bezpieczeństwa znajdują się tutaj. Staramy się zapewnić naszym pracownikom i uczniom bezpieczeństwo.  W obecnej sytuacji prosimy na bieżąco śledzić komunikaty na e-dzienniku i stronie internetowej szkoły.
Przypominamy również, że środa 14 października (Dzień Edukacji Narodowej) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dyrektor, w razie potrzeb może zdecydować o organizacji zajęć opiekuńczych. Prosimy o przekazanie wychowawcy informacji, czy dziecko w środę przyjedzie do szkoły.


22.09.2020 r. 


16.09.2020 r.

  • Sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 → czytaj 

01.09.2020 r.


01.09.2020 r.


31.08.2020 r.

Szanowni Państwo, działając zgodnie z wytycznymi MEN i GIS staramy sie tak zorganizaować funkcjonowanie szkoły od 1 września, by uczniowie i pracownicy czuli się jak najbardziej bezpiecznie wkraczając w nowy rok szkolny 2020/2021. Prosimy o zapoznanie sie z Regulaminem i złożeniem u wychowawcy oświadczenia (zał. nr 1 Regulaminu). Wszelkich dodatkowych informacji dotyczącycch funkcjonowania szkoły w okresie epidemii Covid 19 udzieli wychowawca klasy. 

               


26.08.2020 r.


25.06.2020 r.


24.06.2020 r.


23.06.2020 r.

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego, anonimowego kwestionariusza ankiety dotyczącego zdalnego nauczania. Pytania zamieszczone w kwestionariuszu pozwolą zdobyć wiedzę i poznać Państwa opinie na powyższy temat oraz posłużą do podniesienia jakości kształcenia. Prosimy o wypełnienie formularza ankiety do końca czerwca b.r. Link do ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Oxj6q-kMT0iA7KZDR8X-jQdMfWwEAFlNia-EuzRFww9UMDE2VEozTzhZQkIwN1ZBMjdHNEJOV1paNy4u


04.06.2020 r.


22.05.2020 r.

15.05.2020 r.


23.03.2020 r.


05.03.2020 r.


14.02.2020 r.


07.02.2020 r.


07.01.2020 r.


07.01.2020 r.


30.12.2019 r.


13.12.2019 r.


10.10.2019 r.


23.09.2019 r.


20.09.2019 r.


26.08.2019 r.

  

2018/2019: