Informacje dla rodziców

NA BIEŻĄCO:

Szanowni Rodzice

Ze względu na sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu pszczyńskiego, w oparciu o jednoznaczne wskazanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach, Starosta Powiatu Pszczyńskiego podjął decyzję o nieprzywracaniu od 25 maja prowadzenia bezpośrednich zajęć opiekuńczych, rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w powiatowych placówkach oświatowych, do których należy nasza szkoła. O ewentualnym przywróceniu możliwości prowadzenia zajęć będziemy Państwa informować na bieżąco a złożone już wnioski wyrażenia woli uczestnictwa w zajęciach będą ponownie rozpatrzone., 


Rodzicu  

Od 25 maja przywracamy możliwość prowadzenia bezpośrednio z uczniami zajęć opiekuńczych w klasach I-III, zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, i zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka .... CZYTAJ DALEJ


Szanowni Państwo

W związku z istniejącą sytuacja epidemiologiczną w naszym powiecie, wykonywanych testach na kopalniach oraz oczekiwaniu na wyniki,  mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i pracowników  szkoły, przesuwamy, w porozumieniu z organem prowadzącym, rozpoczęcie  prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na 25 maja b.r.

W najbliższych dniach poinformujemy Państwa o szczegółach organizacyjnych i zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w placówce.


NA CZAS ZAMKNIĘCIA SZKOŁY Z POWODU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KORONAWIRUSEM, OD PIĄTKU 20.03.2020 r. UMOŻLIWIAMY KONTAKT TELEFONICZNY Z ZESPOŁEM SZKOLNYCH PSYCHOLOGÓW/PEDAGOGÓW. TELEFON JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00 – 15.00.Uczniowie i rodzice mogą kontaktować się pod podanym numerem telefonu: 516 824 817. Dyżur pełni Pani Aleksandra Kowalska (pedagog). W zależności od potrzeb skontaktuje się z pozostałymi członkami zespołu

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

więcej w zakładce "ogłoszenia"

DRUKI

PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

        więcej w zakładce "szkoła  - rekrutacja"

UBEZPIECZENIE


 2018/2019: