Informacje dla rodziców

NA BIEŻĄCO:

19.06.2019

List prezes KRUS do rodziców i opiekunów

02.05.2019.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie.

Czujemy się w obowiązku poinformować Państwa  o obecnej sytuacji.Szkoła nasza, tak jak większość szkół w Polsce pozostaje w stanie zawieszenia strajku. Nauczyciele nadal protestują. Jednoczesnie  pragniemy zapewnić Państwa, że do końca roku szkolnego proces dydaktyczny będzie przebiegał bez zakłóceń. Dyrekcja i nauczyciele zapewniają realizację programu nauczania i wypełnienie zadań statutowych szkoły.Solidaryzując się z innymi szkołami odstępujemy od organizacji imprez i obchodów niektórych uroczystości.Odbędzie się część zaplanowanych wydarzeń szkoły.Dziękujemy za zrozumienie oraz wsparcie.

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych


29 kwietnia 2019r.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

Informujemy, że dni 1 i 3 maja są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Dzień 2 maja to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.W tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, nie ma obiadu, nie jeżdżą busy. Na wniosek rodzica szkoła może zapewnić opiekę świetlicową. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej do 30 kwietnia do sekretariatu szkoły.Nauczyciele w tym dniu pracują w ramach 40- godzinnej tygodniowej normy czasu pracy i wykonują czynności pozadydaktyczne: konferencja i szkolenie nauczycieli.


Strajk został zawieszony, w poniedziałek 29 kwietnia wracamy do pracy.

Protestowaliśmy – i będziemy czynić to nadal – żądamy zmiany systemu edukacji, który obecnie jest nieprzystosowany do realiów współczesności i przyszłości.Protestowaliśmy – i będziemy czynić to nadal – pragniemy przywrócenia godności i prestiżu zawodowi nauczyciela.Wracamy do pracy, ale wciąż oczekujemy poważnej rozmowy o edukacji i jej prawdziwej reformy.Każde doświadczenie, również to, które stało się naszym wspólnym udziałem, jest okazją do nauczenia się czegoś nowego oraz zmierzenia z wyzwaniami, które niesie rzeczywistość. Mamy nadzieję, że dla Was, naszych uczniów, była to lekcja, jak być obywatelem świadomym swoich praw.Dziękujemy Rodzicom za ich wsparcie, cierpliwość i zrozumienie problemu.

Rada Pedagogiczna ZS3S w Pszczynie


Szanowni Rodzice

W środę 24 kwietnia uczniowie powinni rozpocząć zajęcia szkolne po przerwie świątecznej. Z uwagi na obecną kryzysową sytuację w oświacie i przedłużający się strajk informujemy, że o ile dziś wieczorem (23.04) nie zapadną inne decyzje ZNP, trwający w naszej szkole strajk będzie kontynuowany co najmniej do piątku w dotychczasowej formie  (brak organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych). O ewentualnym rozpoczęciu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej.

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie

Znaleźliśmy się w trudnej dla nas wszystkich sytuacji. Mieliśmy nadzieję, że do tego strajku nie dojdzie, później zaś, że nie potrwa on zbyt długo, bo przecież dla wspólnego dobra strony jakoś się porozumieją. Tak niestety się nie stało.

Szanując poglądy każdego człowieka prosimy o uszanowanie naszego stanowiska. Proszę pamiętać, że wbrew różnym opiniom nie jest to strajk polityczny.

Jak wiadomo, termin i forma strajku były zapowiedziane Ministerstwu już w styczniu, pozostawały jednak bez odpowiedzi. Lekceważenie postulatów nauczycieli doprowadziło do obecnej sytuacji. Nauczyciele, ludzie odpowiedzialni, najwyraźniej doszli do kresu wytrzymałości.

Dążymy do zmiany i poprawy sytuacji całego systemu edukacji. Chcemy zabrać głos w sprawie poprawy warunków nauki w szkolnictwie specjalnym. Pragniemy wychowywać dzieci w tolerancji, szacunku, nie zapominając o godności każdego człowieka.

Wiemy, że ta sytuacja nie jest dla Państwa łatwa. Proszę nam uwierzyć, że dla nas również. Chcemy jak najszybciej wrócić do pracy!

Dziękujemy wszystkim Uczniom i Rodzicom, którzy okazują nam swoje wsparcie. Mamy nadzieję, że niebawem wszyscy się zobaczymy.

Tymczasem życzymy wszystkim dobrych, spokojnych, rodzinnych Świąt.

 

Rada Pedagogiczna

Szanowni Rodzice

15,16,17 kwietnia, to kolejne dni trwania ogólnopolskiego strajku nauczycieli. W naszej szkole nadal nie ma możliwości prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Do strajku przystąpili prawie wszyscy nauczyciele. Zapewniliśmy jednak przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty. Drodzy Rodzice, prosimy o zrozumienie zaistniałych wydarzeń, wyrozumiałość i cierpliwość.


Szanowni Rodzice

10 kwietnia prawdopodobnie czeka nas kolejny dzień strajku. Prawie wszyscy nauczyciele w naszej szkole przystąpili do strajku. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze nadal pozostają odwołane. Udało nam się jednak  zorganizować zespół egzaminacyjny. Egzamin gimnazjalny, część humanistyczna odbędzie się jutro (10.04.2019 r.) o godz. 9.00, w sali biblioteki szkolnej. Uczniowie przystępujący do egzaminu powiinni stawić się w szkole o godz. 8.00.


Szanowni Rodzice, 
Nauczyciele naszej szkoły przystąpili dziś (08.04.2019) do strajku. Uczniom, którzy przyszli do szkoły zapewniono wyłącznie zajęcia opiekuńcze w grupie mieszanej.
Jutro przewidujemy kolejny dzień strajku i odwołanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dlatego nadal prosimy o rozważenie Państwa decyzji o wysłaniu dziecka do szkoły.
Odpowiadając na Państwa liczne pytania:
1. Dzieci nie będą miały nieobecności w szkole z powodu strajku. Nie odnotowujemy nieobecności dziecka.
2. Na bieżąco będę Państwa informować o przebiegu strajku i o jego przerwaniu- na stronie szkoły i w wiadomości zostaniecie Państwo poinformowani kiedy zajęcia dydaktyczne zostaną wznowione.
3. Nie trzeba dzwonić i zgłaszać, że dziecko będzie nieobecne.


Pragniemy poinformować, że w związku ze strajkiem może zaistnieć sytuacja, że tylko jedna osoba będzie mogła zapewnić dzieciom opiekę - Dyrektor Szkoły. Dlatego prosimy o rozważenie Państwa decyzji o wysłaniu dziecka do szkoły.

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. J. Korczaka w Pszczynie

Zawiadamiamy, że mając na uwadze przekazane przez związki zawodowe informacje, począwszy od 8 kwietnia 2019r zaplanowany został na terenie całego kraju  strajk pracowników oświaty, w tym na terenie Powiatu Pszczyńskiego, w naszej szkole. Następstwem może być konieczność odwołania zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zapewnienie niezbędnej opieki dzieciom w czasie strajku będzie możliwe jedynie w formie zajęć grupy mieszanej wspólnej dla uczniów wszystkich oddziałów. Musimy brać pod uwagę brak możliwości zjedzenia przez dziecko ciepłego posiłku.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zapewnienie we własnym zakresie opieki nad Waszymi dziećmi w okresie strajku. O zaistniałej sytuacji został powiadomiony Starosta Powiatu Pszczyńskiego.

Informacje dotyczące powrotu do pełnego funkcjonowania szkoły zostaną Państwu przekazane przez dziennik elektroniczny oraz na stronie internetowej szkoły,  (w zakładce "ogłoszenia" i "dla rodziców") niezwłocznie po ich uzyskaniu od komitetu strajkowego.

Jednocześnie, powołując się na komunikat ZNP przypominamy, że zgodnie z przepisami, zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia szkoły, do której dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

​       więcej w zakładce "ogłoszenia"

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

        więcej w zakładce "ogłoszenia"

UBEZPIECZENIE

DRUKI

PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY

 

        więcej w zakładce "szkoła  - rekrutacja"