Informacje bieżące

15.04.2021

Szanowni Państwo

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 397/2020/2021, w dniach 19-25 kwietnia klasy: 1-3 aU, 4aAU, 4bAU, 5bAU, 7bAU powracają do nauczania stacjonarnego.  Busy odjeżdżają o godz.13.15 - siódme i ósme lekcje będą realizowane zdalnie. 
Pozostałe klasy kontynuują nauczanie w trybie  zdalnym wg przyjętych procedur.

Zarządzenie Dyrektora nr 397/2020/2021 z dnia 15.04.2021 r.


09.04.2021

Szanowni Państwo

Kierujemy do Państwa ankietę mającą na celu pozyskanie Państwa opinii na temat przebiegu zdalnego nauczania w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie w roku szkolnym 2020/ 2021. Wyniki ankiety pozwolą na poprawę jakości nauczania. Ankieta jest anonimowa. Wypełnienie ankiety jest dla nas bardzo ważne. Prosimy o szczere wypowiedzi. Link do ankiety: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Oxj6q-kMT0iA7KZDR8X-je3jpQjmq_FDqjvwmfC-iKdURTg0VTRIUzBVQkU4MUEzVkdYWEJFODNJRS4u

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej.


09.04.2021

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Informujemy o bezpłatnych konsultacjach z Doradcami Podatkowymi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowychz zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Konsultacje będą się odbywać do 30 kwietnia 2021r., w godzinach 9.00-15.00 pod nr telefonu 513 152 218. „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym" to dwunasta tego typu wspólna akcja Wydziału Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

pobierz plakat


08.04.2021r.

Szanowni Państwo

W związku z bardzo poważną sytuacją epidemiczną i rządowym wydłużeniem lockdownu, gdy liczba  zakażeń jest ogromna a w szpitalach nie ma wolnych miejsc, mając na względzie dobro i bezpieczeństwo naszych uczniów i ich rodzin oraz pracowników szkoły, będziemy do 18 kwietnia 2021r. kontynuować rozpoczęte dwa tygodnie temu zawieszenie organizacji zajęć stacjonarnych. Po przejściu największej fali zakażeń w naszym regionie stopniowo zaczniemy przywracać klasy do nauczania stacjonarnego.

Zarządzenie Dyrektora nr 393/2020/2021 z dnia 08.04.2021r.



26.03.2021r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

W związku z bardzo trudną sytuacją epidemiczną podjęliśmy decyzję o zawieszeniu w dniach 29.03.21r. - 11.04.21r. zajęć stacjonarnych we wszystkich klasach zespołu szkół. Zawieszeniu podlegają również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Lekcje odbywać się będą z wykorzystaniem metod, form i narzędzi pracy na odległość.

Zarządzenie nr 392/2021/2021 z dnia 26.03.2021r.


18.03.2021r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

W związku pogorszeniem się sytuacji epidemicznej, w okresie 22 marca - 11 kwietnia 2021r. zajęcia stacjonarne w szkole będą prowadzone dla uczniów klas: 1aL-2bL, 2aL-3aL, 1-3 aU, 4aL, 4aAU, 4bAU, 5bAU. Uczniowie dojeżdżający busami będą mieć zajęcia w godzinach 8.00 - 13.00. Ewentualne ostatnie godziny zajęć będą prowadzone zdalnie dla uczniów dojeżdżających busami, w czasie umówionym z uczniami. W pozostałych klasach lekcje będą się odbywać w trybie zdalnym. 
Przypominamy, o przerwie świątecznej w dniach 1 - 6 kwietnia 2021r.

Zarządzenie Dyrektora nr 390/2020/2021 z dnia 18.03.2021


18.03.2021r.

Szanowni Państwo

W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów w klasach od 1 do 6 (Pandemia SARS-COV-2) proszę rodziców uczniów o dołożenie większych starań aby dzieci systematycznie myły zęby, najlepiej po każdym posiłku a minimum 2 razy dziennie. Zaleca się również kontrolę u stomatologa co 6 miesięcy.  

Pielęgniarka szkolna: Beata Gierga 


11.03.2021r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie 

Decyzją Dyrektora Szkoły, w okresie 15-21 marca 2021r. zajęcia stacjonarne w szkole będą prowadzone dla uczniów klas: 1aL-2bL, 2aL-3aL, 4aL, 5aL, 6aL, 6bL, 7aL, 8aL, 1-3 aU, 4aAU, 4bAU, 5bAU, 7bAU, 2aPP-3PPa. Uczniowie dojeżdżający busami będą mieć zajęcia w godzinach 8.00 - 13.00 / 14.05 (w zależności od ustalenia z przewoźnikami). Ewentualne ostatnie godziny zajęć będą prowadzone zdalnie, w czasie umówionym z uczniami. Pozostałe klasy pozostają w systemie zdalnym, lekcje wg planu.

Zarządzenie Dyrektora nr 389/2020/2021 z dnia 11.03.2021r.


10.03.2021r.

Ogłoszenie:

Higienistka szkolna uprzejmie prosi o zwrot kart bilansu zdrowia ucznia.


04.03.2021r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie 

Decyzją Dyrektora Szkoły, w okresie 8-14 marca 2021r. zajęcia stacjonarne w szkole będą prowadzone dla uczniów klas: 1 -3u, 1-2aL, 2-3aL, 8aL, 4aAU, 4bAU, 5bAU, 5aU, 7aU, 7aAU, 6aAU, 1 bPP, 1cPP, 2bPP-3auP , 2B i 3B. Uczniowie dojeżdżający busami będą mieć zajęcia w godzinach 8.00 - 13.00 / 14.05 (w zależności od ustalenia z przewoźnikami). Ewentualne ostatnie godziny zajęć będą prowadzone zdalnie, w czasie umówionym z uczniami. Pozostałe klasy pozostają w systemie zdalnym, lekcje wg planu.

Zarządzenie nr 387/2020/2021 z dnia 04.03.2021


26.02.2021r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie 

Decyzją Dyrektora Szkoły, w okresie 1-7 marca 2021r. zajęcia stacjonarne w szkole będą prowadzone dla uczniów klas: 1 -3u, 1-2aL, 2-3aL, 8aL, 4aAU, 4bAU, 5bAU, 5bU-6aU,7bU, 7bAU, 8aU, 8aAU, 1B, 3B, 1auP-2auP, 1aPP. Uczniowie dojeżdżający busami będą mieć zajęcia w godzinach 8.00 - 13.00 / 14.05 (w zależności od ustalenia z przewoźnikami). Ewentualne ostatnie godziny zajęć będą prowadzone zdalnie, w czasie umówionym z uczniami. Pozostałe klasy pozostają w systemie zdalnym, lekcje wg planu.

Zgodnie z przyjętym w szkole systemem rotacyjnym uczniowie wszystkich klas co najmniej raz na trzy tygodnie będą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, o ile postanowienia rządu związane z sytuacja epidemiologiczną nie ulegną znacznej zmianie.

Zarządzenie nr 386/2020/2021 z 25.02.2021r. 


26.02.2021r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie 

Informujemy rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas IV-V SP uczących się w systemie zdalnym, którzy wyrazili zgodę na udział w programach „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole” o możliwości odbioru produktów.
Aby skorzystać z tej oferty należy wydrukować i wypełnić oświadczenie, w którym zobowiązuje się do osobistego odbioru porcji owoców i warzyw oraz mleka.

Oświadczenie jest dostępne  na stronie internetowej – program dla szkół KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) oraz do pobrania w poniższym załączniku.

Wypełnione oświadczenie prosimy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie  do 01.03.2021r.
Harmonogram możliwości odbioru produktów będzie umieszczony na stronie internetowej Placówki.
Wydawanie produktów żywnościowych rozpoczynamy w marcu.


18.02.2021r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie 

Decyzją Dyrektora Szkoły, w okresie 22-28 lutego 2021r. zajęcia stacjonarne w szkole będą prowadzone dla uczniów klas: 1aL-2bL, 2aL-3aL, 4aL, 5aL, 6aL, 6bL, 7aL, 8aL, 1-3 aU, 4aAU, 4bAU, 5bAU, 2aPP-3PPa, oraz dla klasy 3B. Uczniowie dojeżdżający busami będą mieć zajęcia w godzinach 8.00 - 13.00 / 14.05 (w zależności od ustalenia z przewoźnikami). Ewentualne ostatnie godziny zajęć będą prowadzone zdalnie, w czasie umówionym z uczniami. Pozostałe klasy pozostają w systemie zdalnym, lekcje wg planu.

Zgodnie z przyjętym w szkole systemem rotacyjnym uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy i będą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych co najmniej co dwa tygodnie, o ile postanowienia rządu związane z sytuacja epidemiologiczną nie ulegną zmianie.


11.02.2021 r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie 

Decyzją Dyrektora Szkoły, w okresie 15-21 lutego 2021r. zajęcia stacjonarne w szkole będą prowadzone dla uczniów klas: 1 -3u, 1-2aL, 2-3aL, 8aL, 5aU, 7aU, 7aAU,6aAU, 2B, 3B, 1bPP, 1cPP, 2bPP-3auP. Uczniowie dojeżdżający busami będą mieć zajęcia w godzinach 8.00 - 13.00 / 14.05 (w zależności od ustalenia z przewoźnikami). Ewentualne ostatnie godziny zajęć będą prowadzone zdalnie, w czasie umówionym z dojeżdżającymi uczniami. Pozostałe klasy pozostają w systemie zdalnym, lekcje wg planu.

Zgodnie z przyjętym w szkole systemem rotacyjnym uczniowie wszystkich klas zostali podzieleni na trzy grupy i będą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych co dwa tygodnie, o ile postanowienia rządu związane z sytuacja epidemiologiczną nie ulegną zmianie.

Przyjęte rozwiązanie pozwala na zapewnienie uczniom i pracownikom bezpiecznych warunków higieniczno-sanitarnych w szkole w czasie epidemi i spełnienia wytycznych MEiN oraz GIS.


04.02.2021 r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie 

Decyzją Dyrektora Szkoły, w okresie 8-14 lutego 2021r. zajęcia stacjonarne w szkole będą prowadzone dla uczniów klas: 1 -3u, 1-2aL, 2-3aL, 8aL, 5bU-6aU,7bU, 7bAU, 8aU, 8aAU, 1B, 3B, 1auP-2auP, 1aPP. Uczniowie dojeżdżający busami będą mieć zajęcia w godzinach 8.00 - 13.00 / 14.05 (w zależności od ustalenia z przewoźnikami). Ewentualne ostatnie godziny zajęć będą prowadzone zdalnie, w czasie umówionym z uczniami. Pozostałe klasy pozostają w systemie zdalnym, lekcje wg planu.

Zgodnie z przyjętym w szkole systemem rotacyjnym uczniowie klas, które jeszcze nie zostały przywołane do nauczania stacjonarnego mogą spodziewać się nauczania w szkole od 15 lutego, o ile postanowienia rządu związane z sytuacja epidemiologiczną nie ulegną znacznej zmianie.


27.01.2021 r.


27.01.2021 r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie 

Decyzją Dyrektora Szkoły, w okresie 1-7 lutego 2021r. zajęcia stacjonarne w szkole będą prowadzone dla uczniów klas: 1 -3, 4aAU, 4bAU, 5bAU, 4-8 L, 2aPP-3PPa, 2bPP-3auP oraz klasy 3B. Uczniowie dojeżdżający busami będą mieć zajęcia w godzinach 8.00 - 13.00 / 14.05 (w zależności od ustalenia z przewoźnikami). Ewentualne ostatnie godziny zajęć będą prowadzone zdalnie, w czasie umówionym z uczniami. Pozostałe klasy pozostają w systemie zdalnym, lekcje wg planu.


20.01.2021 r.

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować, iż Fundacja Internationaler Bund Polska rozpoczęła realizację projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" – edycja 2020- 2021, realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Obecnie prowadzona jest rekrutacja do projektu. Szczegóły są dostępne na stronie:  https://ib-polska.pl/projekt/asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-2020-2021/


14.01.2021 r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki, decyzją Dyrektora Szkoły, od 18 stycznia 2021 r. zajęcia stacjonarne w szkole będą prowadzone dla uczniów klas 1 -3. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8.00 - 13.00.

Lekcje dla pozostałych klas będą prowadzone w systemie zdalnym wg planu. Organizacja ta będzie obowiązywać do 31 stycznia 2021r., o dalszych decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Z powodów organizacyjnych w dniach 18-22 stycznia w szkole nie będzie obiadów. Prosimy o przygotowanie dzieciom dodatkowego śniadania, będzie możliwość wypicia ciepłej herbaty.


21.12.2020 r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy oraz Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie pragną złożyć życzenia:

Niech nadchodzące Święta będą czasem spokoju i szczęścia,
Radości przeżywanej w gronie najbliższych oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.
Niech Nowy Rok 2021 przyniesie wszelką pomyślność,
obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem, i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń.

Te krótkie prezentacje pozwolą na wprowadzenie świątecznego nastroju:


08.12.2020 r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Dążąc do jak najlepszego dostosowania naszej szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych prosimy Państwa o poświęcenie uwagi problemowi dostępności architektonicznej i cyfrowej, i wypełnienie poniższej ankiety. Państwa spostrzeżenia mogą istotnie przyczynić się do podniesienia szeroko rozumianej jakości pracy naszej placówki.

Link do ankiety: https://ankiety.powiat.pszczyna.pl/index.php/817455?lang=pl


04.12.2020 r.

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że od dnia 7 grudnia do 22 grudnia 2020r. następuje zmiana organizacji nauczania. Nauczanie stacjonarne (w szkole) będzie prowadzone dla klas:

 • 1-3 szkoły podstawowej, dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim,
 • 4-7 dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym ze sprzężeniami oraz klasy 8aU (wych. M. Rok),
 • Klas pierwszych szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (1aPP, 1bPP, 1cPP, 1auP+2auP),
 • klas 8aL i 4aL,
 • Klasy 1 branżowej szkoły I stopnia - w czwartki i piątki.

aneks: Od 14 grudnia do naucznia stacjonarnego powróci klasa 1-3 aU (wych. D.Warzecha - Nowok). Od 17 grudnia klasa 8 au przechodzi w tryb pracy zdalnej.

Pozostałe klasy przechodzą w tryb nauki zdalnej.

Zarządzenie Dyrektora nr 366/2020/2021 z dnia 04.12.2020


04.12.2020 r.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych informujemy, że zmianie uległ termin klasyfikacji uczniów oraz termin zebrania.konsultacji z rodzicami. Nowy termin klasyfikacji wyznaczono na dzień 9 lutego 2021 r.

Zebranie rodziców oraz konsultacje odbędą sie 26 stycznia 2021 r. zamiast 15 grudnia 2020r.

Zarządzenie Dyrektora nr 365/2020/2021 z dnia 02.12.2020r.


27.11.2020 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że w okresie od 30 listopada do 6 grudnia nauczanie będzie odbywać się bez zmian w stosunku do poprzedniego okresu. Ewentualne zmiany organizacyjne obejmą okres od 7 grudnia do 22 grudnia, o czym poinformujemy około 3 grudnia.

Zarządzenie Dyrektora nr 364/2020/2021 z dnia 27.12.2020r.


19.11.2020 r.

Szanowni Państwo

Decyzją Dyrektora Szkoły od dnia 23 listopada do uczniów klas dotychczas uczących sie w szkole dołączą uczniowie klasy 8 aL. Do zajęć stacjonarnych wracają również wychowankowie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Pielgrzymowicach. 

O dalszych decyzjach dotyczących organizacji nauczania w kolejnych tygodniach będziemy informować około 26 listopada.

Zarządzenie Dyrektora nr 362/2020/2021 z dnia 19.11.2020r.


16.11.2020 r.

 • Informacja o egzaminie ósmoklasisty, dostosowanie warunków i form → czytaj

13.11.2020 r.

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że decyzją Dyrektora Szkoły od dnia 16 listopada do dnia 29 listopada zmienia się organizacja funkcjonowania szkoły. W trybie stacjonarnym (w szkole) odbywać się będą zajęcia w klasach: 1-3 szkoły podstawowej, w klasach 4-6 "U" oraz "AU" oraz w klasie 2aPP -3PPa. W klasie 1BL szkoły branżowej zajęcia w szkole odbywać się będą w czwartek i piątek (w pozostałe dni lekcje prowadzone będą zdalnie), w klasie 2 BL w poniedziałek, wtorek i środę, a w klasie 3 BL bez zmian, od poniedziałku do piątku. Uczniowie niewymienionych wyżej oddziałów kontynuują  nauczanie zdalne.

Powrót busami szkolnymi: dla uczniów klas 1-3 o godz. 13.00, dla uczniów pozostałych klas o godz. 14.00. 
 

Zarządzenie Dyrektora nr 361/2020/2021


05.11.2020 r.

Szanowni Państwo

W związku z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów dotyczącymi ograniczenia działalności funkcjonowania placówek oświatowych w okresie od 9 do 29 listopada, pragniemy poinformować, że Dyrektor Szkoły, na podstawie przyznanych mu uprawnień, podjął decyzję o kontynuacji organizacji nauczania w dotychczasowej formie. W okresie od 9.11.2020r. do 15.11.2020r. uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy 3Bl będą nadal realizować zajęcia w szkole. Pozostali uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w lekcjach w formie zdalnej.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego, dni 12 i 13 listopada są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Lekcji, również tych zdalnych, w tych dniach nie będzie.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie szkoły dotyczących organizacji nauczania w kolejnych tygodniach listopada.


29.10.2020 r.

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że na mocy rozporzadzenia MEN z dnia 23 października 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid - 19, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 359/2020/2021, przedłużamy do 8 listopada 2020r. nauczanie zdalne w wybranych klasach według dotychczasowych zasad. Klasy 1-3 szkoły podstawowej oraz klasa 3 szkoły branżowej kontynuują zajęcia w formie stacjonarnej (w szkole). Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się w szkole wg przyjętego harmonogramu.

Zarządzenie Dyrektora nr 359/2020/2021 z 29.10.2020r.


16.10.2020 r.

Szanowni Państwo

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju oraz wzrostem zachorowań i potwierdzonym przypadkiem zakażenia w naszej szkole, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, otrzymaliśmy pozytywną opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zmiany organizacji nauczania.  

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i pracowników organizacja nauczania w dniach 19.10.2020r – 30.10.2020r. jest następująca:

 1. klasy 4 – 8 szkoły podstawowej przechodzą w tryb nauki zdalnej
 2. klasy 1-3 szkoły podstawowej odbywają zajęcia w szkole (busy rano wg harmonogramu, powrót godz.13.00)
 3. klasy SPDP – przechodzą w tryb nauki zdalnej
 4. klasy 1-2  branżowej szkoły I stopnia przechodzą w tryb nauki zdalnej, praktyki u pracodawców bez zmian.
 5. klasa 3 branżowej szkoły I stopnia – zajęcia stacjonarne w szkole wg planu lekcji.
 6. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zajęcia stacjonarne, bez zmian
 7. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - bez zmian

We wskazanych klasach nauczyciele realizują swoje zajęcia wg planu lekcji, z wykorzystaniem metod i form kształcenia na odległość. Są z uczniami i rodzicami w stałym kontakcie. Regulamin i procedury edukacji zdalnej znajdują się na stronie szkoły w zakładce /dokumenty szkoły/Covid 19/. 

Pedagog / psycholog szkolny uruchamiają dyżur telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, nr tel. : 516 824 817 oraz dyżurują stacjonarnie w szkole, w godzinach 8.00-13.00.


09.10.2020 r.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie
W związku z sytuacją epidemiczną i wejściem całego kraju w strefę żółtą wprowadzamy w szkole obowiązek noszenia maseczek na korytarzach i częściach wspólnych szkoły. Uczniowie klas ‘U” mogą być z tego obowiązku zwolnieni, jednak zalecamy, by stosować się do wytycznych. Wprowadzone w szkole (w związku z epidemią) procedury są przestrzegane. Zapisy procedur i regulaminu bezpieczeństwa znajdują się tutaj. Staramy się zapewnić naszym pracownikom i uczniom bezpieczeństwo.  W obecnej sytuacji prosimy na bieżąco śledzić komunikaty na e-dzienniku i stronie internetowej szkoły.
Przypominamy również, że środa 14 października (Dzień Edukacji Narodowej) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dyrektor, w razie potrzeb może zdecydować o organizacji zajęć opiekuńczych. Prosimy o przekazanie wychowawcy informacji, czy dziecko w środę przyjedzie do szkoły.


22.09.2020 r. 


16.09.2020 r.

 • Sprawozdanie z działalności finansowej Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 → czytaj 

01.09.2020 r.


01.09.2020 r.


31.08.2020 r.

Szanowni Państwo, działając zgodnie z wytycznymi MEN i GIS staramy sie tak zorganizaować funkcjonowanie szkoły od 1 września, by uczniowie i pracownicy czuli się jak najbardziej bezpiecznie wkraczając w nowy rok szkolny 2020/2021. Prosimy o zapoznanie sie z Regulaminem i złożeniem u wychowawcy oświadczenia (zał. nr 1 Regulaminu). Wszelkich dodatkowych informacji dotyczącycch funkcjonowania szkoły w okresie epidemii Covid 19 udzieli wychowawca klasy. 

               


26.08.2020 r.


25.06.2020 r.


24.06.2020 r.


23.06.2020 r.

Szanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego, anonimowego kwestionariusza ankiety dotyczącego zdalnego nauczania. Pytania zamieszczone w kwestionariuszu pozwolą zdobyć wiedzę i poznać Państwa opinie na powyższy temat oraz posłużą do podniesienia jakości kształcenia. Prosimy o wypełnienie formularza ankiety do końca czerwca b.r. Link do ankiety: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Oxj6q-kMT0iA7KZDR8X-jQdMfWwEAFlNia-EuzRFww9UMDE2VEozTzhZQkIwN1ZBMjdHNEJOV1paNy4u


04.06.2020 r.


22.05.2020 r.

15.05.2020 r.


23.03.2020 r.


05.03.2020 r.


14.02.2020 r.


07.02.2020 r.


07.01.2020 r.


07.01.2020 r.


30.12.2019 r.


13.12.2019 r.


10.10.2019 r.


23.09.2019 r.


20.09.2019 r.


26.08.2019 r.

 



 

2018/2019: