Konkurs fotograficzny "Szkoła w błyskach fleszy"

31-01-2019

 

Konkurs    fotograficzny

„Szkoła w błyskach fleszy”

    Cele i tematyka konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie.
 2. Zdjęcia powinny przedstawiać budynek szkolny, otoczenie, sale lekcyjne lub ciekawe zajęcia odbywające się w szkole.
 3. Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród uczniów,

- promocja szkoły w środowisku,

-prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.

               Zasady konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół.
 2. Termin przekazania zrobionych przez siebie zdjęć upływa 31.03.2019r
 3.  Uczestnikiem konkursu zostaje każdy kto przekaże zrobione przez siebie zdjęcie organizatorom.
 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
 •  Posiada pełnię praw autorskich tzn. że zgłoszone prace zostały  wykonane przez uczestnika konkursu i nie są kopią fotografii wykonanych przez kogoś innego.
 •  Nie narusza praw autorskich innych osób.
 •  Nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 1. Technika wykonania prac jest dowolna tzn. można wykonać zdjęcia aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym.
 2. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia.
 3. Prace należy przekazać organizatorom konkursu na pendrivie lub drogą elektroniczną na adres: cubagreenberg@gmail.com
 4. Zgłoszone zdjęcia będą prezentowane na stronie szkoły, facebooku, oraz będą wyeksponowane  w czasie imprezy jubileuszowej szkoły w maju.

   Zasady rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Zgłoszone zdjęcia będą ocenione na dwa sposoby przez wybrane jury, a także przez

uczniów poprzez like na facebooku szkoły.

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 kwietnia .
 2. Nagrodzonych będzie 12 zdjęć, autorzy dwóch najlepszych prac (nagroda uczniów i jury powołane przez organizatora) otrzymają Nagrody specjalne. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki. Decyzje jury są ostateczne.

          Postanowienia końcowe.

 1. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie

danych osobowych uczestnika – wypełnione Deklaracje.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób

trzecich przez uczestników konkursu.

         4.   Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

Do pobrania REGULAMIN i OŚWIADCZENIA