Konkurs plastyczny "Najlepszy dzień z życia szkoły"

26-02-2019

 

    Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym, ilustrującym:

    „Najlepszy dzień z życia szkoły”    

    Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie

 

Regulamin

1.  Cele konkursu:

 • uczczenie obchodów 20 – lecia naszej szkoły, promocja placówki w środowisku,
 • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej uczniów,
 • wspieranie postaw twórczych,
 • promowanie kreatywnego spędzania czasu wolnego.

2. Zasady uczestnictwa:

 • konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Pszczynie,
 • w konkursie nie będą oceniane prace zbiorowe,
 • uczeń samodzielnie może wykonać dowolną ilość prac,
 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz wypełnienie pisemnej zgody: oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna (w załączniku),
 • prace wraz z wypełnioną zgodą, należy złożyć u pani Aleksandry Strączek lub u pani Magdy Kunysz-Pudełko.

 

3. Format:  A3

4. Technika: rysunek, malarstwo, grafika

5. Termin: do 25 marca

 

6. Ocena prac, nagrody i prezentacja:

 • oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora,
 • prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury,
 • Jury konkursu oceniać będzie: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej ucznia, estetykę wykonania,
 • nagrodzonych i wyróżnionych zostanie łącznie 12 prac, wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie kwietniowego apelu szkolnego oraz na stronie internetowej szkoły,
 • prace prezentowane będą na wystawie jubileuszowej z okazji 20-lecia naszej szkoły,
 • decyzje Jury są ostateczne.

 

7. Postanowienia końcowe:

 • warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu. Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu,
 • wszystkie dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie,
 • niniejszy regulamin i oświadczenie dostępne są na stronie internetowej szkoły.

 

Do pobrania OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIA