"Jest taka szkoła..." Regulamin konkursu literackiego

07-03-2019

 

Konkurs literacki "Jest taka szkoła…"

    Cele i tematyka konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 3 im. Janusza Korczaka w Pszczynie.
 2. Wypowiedź pisemna może mieć formę wypracowania, opowiadania, rozprawki, listu, kartki z pamiętnika, w której uczeń może przedstawić swoją szkołę, swoją w niej historię, najciekawsze zajęcia, najciekawszy dzień w szkole, a może to, co należałoby w szkole zmienić, aby stała się szkołą marzeń…
 3. Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań literackich

- promocja szkoły w środowisku

- rozwijanie postaw twórczych

  Zasady konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół.
 2. Termin przekazania prac upływa 15.03.2019r.
 3. Uczestnikiem konkursu zostaje każdy, kto przekaże napisaną przez siebie pracę pisemną organizatorom.
 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
 •  Posiada pełnię praw autorskich tzn., że zgłoszona praca została  napisana przez uczestnika   konkursu i nie jest kopią wypowiedzi innej osoby.
 •  Nie narusza praw autorskich innych osób.
 1. Najciekawsze prace będą wyeksponowane w opracowanej publikacji promującej szkołę,  która będzie zaprezentowana podczas finału obchodów 20-lecia Naszej Szkoły.
 2. Zgłoszone prace będą ocenione przez wybrane jury.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi 29 marca 2019r.

         

Postanowienia końcowe

 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu. Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
 • Wszystkie dostarczone prace przechodzą na własność Organizatora.
 • Nagrodzone prace, po pisemnym wyrażeniu zgody przez autorów i ich rodziców, będą nieodpłatnie wykorzystane w publikacji promującej szkołę.
 • Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
 • Druki pisemnej zgody na publikację dostarczone będą autorom i ich rodzicom po ogłoszeniu wyników konkursu.
 • W przypadku nie wyrażenia zgody na publikację nagrodzonej pracy, nie będzie ona brana pod uwagę w promocji szkoły.