Zajęcia metodą Weroniki Sherborne

02-03-2018

 

Współpraca Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych z Wolontariatem Szkolnego Koła Charytatywnego Caritas,  działającym przy Publicznym Gimnazjum nr 1
w Pszczynie, trwa już od wielu lat. Wolontariusze biorą udział w różnorodnych przedsięwzięciach i imprezach organizowanych przez naszą szkołę.
W nowym półroczu zrodził się pomysł, by we  współpracy z uczniami PG1   zorganizować  zajęcia według  Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Pierwsze  spotkania już za nami. W przedsięwzięciu biorą udział klasy: 2lau, 1-2 au oraz 1-3 ub. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek. Zgodnie z wytycznymi mają charakter pracy w parach – partnerami dzieci są wolontariusze –  uczennice III klasy gimnazjum. Udział w ćwiczeniach  stwarza dzieciom możliwości poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, wyrobienia koncentracji uwagi oraz osiągnięcia wzajemnego zaufania przez oddanie się pod opiekę  współćwiczącego. Ważnym  efektem jest  też odczuwanie radości ze wspólnej zabawy.  W metodzie tej nie stosuje się rywalizacji, dzieci zahamowane lub nieśmiałe mają taką samą satysfakcję, jak pozostałe, ogromną radość sprawia im bliskość z inną osobą,  możliwość wypróbowania swojej siły a czasem narzucenia dominującej roli.
Współpraca z uczniami PG 1 jest sposobnością do integracji środowisk. Przynosi obopólne  korzyści. Dzieciom pozwala zdobyć partnerów do pracy i zabawy. 
Zaś u młodzieży kształtuje postawy opiekuńczości i tolerancji.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim wolonatriuszom za zaangażowanie. Szczególne podziękowania należą się również pani Dorocie Szklanny, opiekunowi Szkolnego Koła Charytatywnego Caritas oraz pani Monice Szczygieł, koordynatorowi wolontariatu w naszej szkole.