Na magicznym dywanie w świetlicy

 

„Magiczny Dywan” wraz z pakietem gier dedykowany jest dla uczniów klas młodszych. To interaktywna pomoc dydaktyczna łącząca multimedia z aktywnością ruchową.

Umieszczony pod sufitem projektor tworzy wirtualny „Magiczny Dywan” łączący wiele różnorakich środków przekazu: obrazy, teksty, animację, muzykę, wideo, które wspomagają rozwój psychofizyczny dziecka. Interaktywną podłogę dzieci obsługują za pomocą ruchów rąk i nóg.

CHARAKTER INNOWACJI: edukacyjno- terapeutyczny i rozrywkowy – jako ciekawa, atrakcyjna alternatywa spędzania wolnego czasu w ramach zajęć świetlicowych.

Celem głównym innowacji jest zastosowanie urządzenia „magiczny dywan” w ramach zajęć świetlicowych w celu stymulowania i rozwoju funkcji wykonawczych, czyli funkcji odpowiadających min. za samokontrolę, regulację uwagi, procesy pamięciowe, myślenie abstrakcyjne, planowanie poznawcze, ćwiczenie koordynacji wzrokowo - ruchowej, rozwijanie spostrzegawczości i uwagi.

            Tematy zajęć i technika dobrana jest tak aby nie sprawia trudności uczestnikom zajęć, rozwijała ich możliwości manualne i wiarę w siebie. Zajęcia dają możliwość współpracy w grupie, pomoc kolegom i umiejętność uczenia innych, uczenia się od innych.

Prowadzący: Radosława Langer- Skorupa,  Mirosława Gad

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w ciągu II półrocza szkolnego 2018/ 2019. Prowadzone są przez dwóch nauczycieli, którzy współpracując ze sobą dokonują analizy zachowań uczestników.

Zestaw zabaw i gier w ramach „magicznego dywanu” nie stanowi jedynie form rozrywkowych  jest on również powiązany z tematyką realizowaną w ramach edukacji wczesnoszkolnej.

Tematyka zajęć jest powiązana z porami roku (ich dominującymi barwami, charakterystycznymi zjawiskami przyrodniczymi), a także z kalendarzem świąt (państwowych i kościelnych). Tematyka gier jest prosta i zrozumiała dla dziecka.