Płyta pamiątkowa


Wrzesień 2009 roku zapisał się szczególnie w  historii naszej placówki. Rozpoczęliśmy rok szkolny 2009/10 jako Zespół Szkół nr 3 Specjalnych imienia Janusza Korczaka w Pszczynie. Do uroczystości nadania imienia Janusza Korczaka cała społeczność uczniowska przygotowywała dużo wcześniej. W roku szkolnym 2007/2008 w naszej szkole odbyła się kampania wyborcza mająca na celu wybór patrona. Spośród różnych kandydatów uczniowie, rodzice i nauczyciele wybrali postać Janusza Korczaka. Od września 2008 roku realizowano Programu Symboliki Szkoły. Uczniowie przygotowywali plakaty promujące sylwetkę patrona szkoły, pisali opowiadania „ Dlaczego Korczak”, tworzyli projekt logo szkoły, ilustrowali cytaty korczakowskie. Wśród grona pedagogicznego przeprowadzono ankiety dotyczące wyboru cytatu, który miał być zamieszczony na sztandarze szkoły.   W zespole do spraw symboliki szkoły prowadzono konsultacje dotyczące projektu sztandaru i wreszcie powstała jego wersja ostateczna. Sztandar został ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Wprowadzano pedagogikę korczakowską w klasach oraz funkcjonowaniu samorządu szkolnego, wprowadzono jawną ocenę postaw uczniowskich na tablicach, system nagród i kar. Spośród kilku propozycji dokonano wyboru hymnu szkoły, którym została piosenka pt. „ Przepis na świat” słowa: Beata Kozidrak, muzyka: Antoni Kopff. Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień- 15 maja 2009 roku podczas finału Słonecznego Tygodnia Zespołowi Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie nadano imię Janusza Korczaka. Uroczystość swoją obecnością uświetnili dostojni goście: przedstawiciele Starostwa Powiatowego, duchowieństwa, władz samorządowych, delegacje i poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół i placówek. Uroczystość odbyła się pod płytą pamiątkową poświęconą Januszowi Korczakowi na Placu Wyzwolenia i Wolności w Pszczynie. Wszyscy mieliśmy również okazję uczestniczyć we Mszy Świętej w Kościele Wszystkich Świętych, podczas której dokonano poświęcenia sztandaru. W tym dniu przedstawiciel władz samorządowych przekazał na ręce Dyrektora szkoły akt sprawowania opieki nad płytą poświęconą Januszowi Korczakowi na Placu Zwycięstwa i Wolności w Pszczynie.